Lidt præsentation

 • Uddannet civiløkonom (HA, HD)
 • Tidligere ansat hos registrerede og statsautoriserede revisorer
 • Selvstændig siden 1990
 • Løbende videreuddannet og ajourført gennem diverse kurser og interesseorganisationer

Lidt om ydelser

Hvorfor ikke gøre det du er bedst til? Nemlig at drive din virksomhed …

Vi kan klare din bogføring og årsrapport for dig, herunder:

 • Daglig bogføring af bilag
 • Afstemninger
 • Momsopgørelser
 • Lønningsregnskab og indberetninger til SKAT
 • Års- og perioderegnskaber
 • Debitor- og kreditorstyring
 • Stiftelse af selskaber (ApS og A/S)
 • Opgradering af IVS inden den 21/04 2021
 • Rekonstruktioner
 • Bestyrelsesarbejde
 • IT-rådgivning
 • Ad hoc-opgaver

Arbejdet kan udføres i din virksomhed
eller på vort kontor

Se også

Vi er desuden superbrugere i Microsoft
Office-pakken

Lidt mere

 • En hurtig og effektiv udførelse af revisionen kan kun lade sig gøre ved en omhyggelig planlægning. Det sker i samarbejde med vore kunder. På den måde sikrer vi også at vi kan udføre revisionsarbejdet til en fornuftig pris for vore kunder. Omfanget af vort revisionsarbejde bestemmes af begrebet god revisionsskik. Denne skik fastlægges løbende i form af lovgivning, vejledninger og praksis.
 • Revision er ikke en ydelse, der købes i metermål. Derimod tilpasses revisionen til den enkelte virksomhed og dennes behov. Derfor er vi nødt til at vurdere enhver revisionsopgave nøje, før omfanget og fremgangsmåden kan bedømmes.

SEND MIG EN MAIL 20433426.DK

BESTIL EN GRATIS RÅD-
GIVNINGSTIME NU.

Her kan du løbende læse artikler om nyheder indenfor primært skatteområdet.
Oktober 03
Kursus Sabro Kro

Automatisering af kreditorbogholderi

Oktober 07
Kursus HEART Herning

Kursus i den nye ferielov

December 10
Kursus Comwell Korsør

Kursus omhandlende faldgruber i VSO.

SKAT har udmeldt gennemgang af regnskaber med opsparet overskud. Der skal samles kræfter mod denne indsats!