Vore ydelser

Ydelser

Skatte- og momsrådgivning

 • Undgå topskat, hvis dit forbrug ikke kræver det!
 • Moms- og skattefradrag samt afgiftsgodtgørelse
 • Beskatningsform – spar op i virksomheden til 22%
 • Mest fordelagtig beskatning af løn/personalegode/udbytte i selskabsregi
 • Dødsbobeskatning – minimering af dødsboskat og arveafgifter

Regnskaber, budgetter og analyser

 • Årsregnskaber for virksomheder, både personligt drevne og i selskabsform
 • Privatøkonomi
 • Analyse af privatøkonomi
 • Dødsboopgørelser
 • Budgettering
 • Budgetmateriale til bank, investorer m.fl.
 • Finansiering
 • Driftsøkonomi og udarbejdelse af benchmark-analyser.

Iværksættere og køb/salg af virksomheder

 • Rådgivning i bred forstand
 • Køb og salg af virksomhed
 • “Skattefrit” virksomhedssalg eller salg af aktiv, fx ejendom
 • Valg af økonomisystemer mv. (fx bogføringsprogram og lønsystem)
 • Brug bogføringsprogrammerne e-conomic, Dinero, Microsoft Dynamics C5, Regnskab-Plus, Excel og Billy
 • Brug af lønsystemerne Danløn og Proløn
 • Skift til nyt bogføringsprogram eller lønsystem, herunder konvertering af data og bilag
 • Erhvervsservice eller blot ad hoc assistance til bogføring eller periodevis gennemgang af bogføringen.

Revision og gennemgang/review

 • Revision af årsregnskaber og tilskudsregnskaber m.fl.
 • Gennemgang/review af årsregnskaber og perioderegnskaber
 • Kvalitetstjek af bogholderi
 • Forenkling af bogholderi, regnskab og tilhørende forretningsgange.

Altså stort set al økonomisk rådgivning, regnskab, forretningsgange og skat for alle små og mellemstore virksomheder.